Back to Black

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

Od četvrtka 21. maја otvorena je izložba

Marije Nikolić
Back to Black
21. maј – 8. jun 2020.

Marija Nikolić (1989) završila je osnovne i master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na Slikarskom odseku. Izlagala je na tri samostane i više kolektivnih izložbi i internacionalnihsimpozijuma. U osnovi ovog slikarskog istraživanja nalazimo potragu za idealnim skladom harmonizovanjem pojedinačnih elemenata – površine i boje u idealno struktuirane celine. U najnovijem ciklusu radova pod nazivom „Back to Black” proces redukcije fokusiran je na prikaz odsustva svetlosti sugerisan gotovo potpunom eliminacijim hromatskih i svođenjem na valerske odnose uz naglasak na teksturalnim svojstvima novonastalih kompozicija. Ovakvom koncepcijom autorka evocira i reinterpretira kompoziciona rešenja istorijskog neoplasticizma, dok istovremeno relativizuje i remeti smisao primene precizne geometrije služeći se kompleksnom mrežom linija i deformacijom geometrijskih oblika. U tom smislu, autorka prepoznaje pokretačku snagu životne energije upravo u cikličnom smenjivanju disharmonije i prvobitne ravnoteže.

Disharmonja, disbalans i haos su glavni pokretači mog stvaralaštva. Sečem, oblikujem, krojim i razdvajam. U potrazi sam za skladom i redom, harmoničnim odnosima celina, površina, boja. Tragam za organskom, ličnom harmonijom. Bez pomagala, mašina i egzaktnih alata remetim smisao precizne geometrije odokativnim i (ne)tačnim dimenzijama.
Polazna tačka ove serije je minimalistički pristup i preispitvanje forme slike u cilju estetske harmonije. Linija kao sudar dve površine je osnovni gradivni element i kao takav, prisutan na većini dela ove serije.

Marija Nikolić

Umetnica Marija Nikolić počinje svoj ciklus radova pod zajedničkim imeniteljom „Zlatni presek“ 2018. godine. U kontinuiranom istraživanju likovnog jezika i njegovih mogućnosti, ona se posebno fokusira na sazvučja boja, tonova i oblika. Tematske celine, Zlatna svetlost, Presek i Nazad crnoj, u okviru pomenutog ciklusa „Zlatni presek“, čine serije radova koje su rezultat mnoštva ideja koje ona, po vlastitom osećanju, selektuje i realizuje. Pri tome u procesu stvaranja uvek zatvara jedan krug ostavljajući mogućnost da unutarnjega i dalje eksperimentiše.

Kruna Novović, istoričarka umetnosti

Leave a Comment