Udruženje građana “Persej” u saradnji sa AMS osiguranjem organizuje radionice o aspektima ljudskog faktora kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda koje uzrokuje stanje čovekovog zdravlja. Projekat se realizuje tokom septembra meseca kroz nekoliko različitih vrsta aktivnosti od kojih su navažnije održavanje radionica i podela edukativnog materijala. Radionice se održavaju …

Zdravi i bezbedni u saobraćaju Read More »