Manus x Machina x Moralia

Autor izložbe Igor Simić stručnim vođenjem kroz izložbu objasniće i prezentovaće originalan osvrt na ljudsko društvo gde ispituje odnos čoveka i tehnologije u XXI veku koji je nepredvidiv, konfuzan ali pun novih mogućnosti.

Pozivamo Vas ispred Sekreterijata za kulturu grada Beograda, Kuće Legata i Galerije Rams na stručno vođenje kroz izložbu trilogije video radova Manus x Machina x Moralia Igora Simića u Galeriji Kuće legata, Knez Mihailova ulica br.46. u Beogradu, dana 11.10.2018. u 17 h.

Manus x Machina je bio naziv velike izložbe 2016. u Metropoliten Muzeju u Njujorku, a Simić u naziv dodaje termin Moralia. Odnos ljudske ruke koja pravi alate i alata koji menjaju sopstvenog tvorca dovodi u pitanje stare vrednosti, menjajući ideje zdravlja, morala i ljudskog. Takođe, vlasnici digitalnih alata su postali tehnološki gurui koji oblikuju svet na političkom i na intimnom nivou.

To je lepota vremena u kojem čovek pipa u mraku pod plavičastim svetlom servera.

Vođenje kroz izložbu pratiće brojni studenti sa umetničkih fakulteta i kulturni radnici.

Leave a Comment