Marketing

Portal casopisgrad nudi vam mogućnost da se obratite ženskoj populaciji i prezentujete svoj proizvod na najefektniji način.  Pored prezentacije vaše firme, želimo da vam omogućimo bolju komunikaciju sa vašim potrošačima kroz istraživanja i ankete koje sprovodimo na našem sajtu.

 

Cenovnik – 

Telefon +381 66 6660006
casopis.grad@gmail.com