Prodajna galerija Beograd – Junske izložbe

Vladimir Milanović

Carbon Copy
11 – 29. jun 2020.
Vladimir Milanović (1979) diplomirao je, magistrirao i doktorirao (2014) na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Predaje kao docent na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao je na šesnaest samostalnih i na preko stotinu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više priznanja i nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama savremene grafičke umetnosti, od kojih izdvajamo onu na Bijenalu savremene grafike u Liježu 2015. i Veliki pečat Galerije Grafički kolektiv 2014. Milanović svoj uspeh duguje inovaciji u polju digitalne grafike, zasnovanoj na manipulaciji slikom u kolažnom postupku „nevidljivog reza“. Izložbom pod nazivom „Carbon Copy“ autor nastoji da obelodani manje vidljive aspekte koji učestvuju u ukupnoj ekonomiji proizvođenja jedne slike, viđenim u efemernim tragovima kopiranja i otiskivanja, dodira i kontakta sa karbon (transfer) papirom koji koristi kao podlogu za svoj rad.

Ranka Lučić Janković

Ritam Kosmosa
1 – 30. jun 2020.

U toku je virtuelna izložba grafika Ranke Lučić Janković, “Ritam Kosmosa”, postavljena na web strani Prodajne galerije Beograd:
http://vi.galerijabeograd.org/
Ranka Lučić Janković (1955) diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu, a postdiplomske studije završila na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Priredila više od 15 samostalnih izložbi i učestvovala na preko 400 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njeni radovi nalaze se u mnogim muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama u zemlji i svetu. Dobitnica je više nagrada za grafičko stvaralaštvo. Prepoznatljivog stvaralačkog  rukopisa, umetnica gradi linearne i mrežaste likovne strukture naglašenih plastičkih vrednosti. Modularnom repeticijom elemenata ovi dinamični prepleti stvaraju iluzionističke efekte bliske idejama umetnosti op-arta. Kultivisano grafičko tkanje i filigranski slojevi plemenitih linearizama suve igle vešto su harmonizovani sa svedenim grafičkim znakom kao kompozicionom dominantom. Snažnog i vitalnog kolorističkog zvuka, ovi uzbudljivi prizori evociraju tektoniku prirodnih fenomena i morfičkih sila od mikrosfere do tajni kosmičkih prostranstava.

Leave a Comment