SA ZAKONOM SMO SIGURNIJI … KAZNA JE NAJJEFTINIJA

Udruženje građana „Lira media“ uz podršku AMSO tokom juna i jula 2018. godine organizovalo je kampanju na temu SA ZAKONOM SMO SIGURNIJI … KAZNA JE NAJJEFTINIJA.

Projekat je realizovan u Beogradu, od 5. juna do 25. jula, u vreme leta i godišnjih odmora, većih gužvi na putevima i špica sezone u kojoj se putuje više nego tokom ostatka godine.

Edukativni materijal podsetio je vozače na pozitivne propise, ali i na propisane kazne za nepoštovanje istih.

Brošure i flajeri podeljeni su vozačima – na parkiralištima, raskrsnicama, trgovima, u javnim garažama, kao i na rampama za ulazak i izlazak iz Beograda. Poruke projekta su bile ispisane i na ostalom promo materijalu, kao vid edukacije.

Leave a Comment